Konservativa/Liberala = Jordbrukare/Samlare

Robin Hanson presenterar en intressant hypotes på sin blogg: De värderingar vi idag betraktar som liberala (”livsstilsliberala”, dvs sådana som är ganska jämnt fördelade över höger-vänsterskalan politiskt) är i själva verket de kringströvande samlarfolkens moral som övergavs när människor gick över till att bli bofasta jordbrukare. Den moral och de värderingar som då blev dominerande är de vi idag förknippar med ett konservativt synsätt. När industrisamhället nu har skapat ett omfattande välstånd menar Hanson att människor använder sin nyfunna rikedom till att återgå till de värderingar som känns mer ”naturliga”, och som alltså i hög mån då är mycket äldre än jordbrukarsamhällets moral.

http://www.overcomingbias.com/2010/10/two-types-of-people.html