Youtube-filmer

Här länkar vi till kortfilmer om studieteknik, som spelades in i samarbete med KTH Learninglabs.

Framgångsrik student
Vad gör dig som student framgångsrik i sina studier?


Med eller utan studieteknik
Vilken skillnad gör det att ha en strategi för hur man ska lära sig?


Läsa kurslitteratur
Hur ska du på bästa sätt ta dig an kurslitteraturen?