Youtube-filmer

Youtube-filmer i samarbete med KTH Learninglabs

Här länkar vi till kortfilmer om studieteknik, som spelades in i samarbete med KTH Learninglabs.

Framgångsrik student

Vad gör dig som student framgångsrik i dina studier?

Med eller utan studieteknik

Vilken skillnad gör det att ha en strategi för hur man ska lära sig?

Läsa kurslitteratur

Hur ska du på bästa sätt ta dig an kurslitteraturen?