Digital utbildning

Digital utbildning i studieteknik

Få tillgång till en serie filmer om studieteknik under en hel termin eller ett läsår. Materialet kan läggas upp på ert intranät och finnas tillgängligt för studenterna när de behöver det.

Temaindelade filmer

Filmerna är 10-20 minuter långa och tar upp olika teman såsom hur man läser kurslitteratur, tips för hur man pluggar hemifrån, problemlösning och matte mm. Materialet lämpar sig för studerande på högskola/universitet och i gymnasieskolan. Samtliga filmer kan levereras med tillhörande undertext.

Exempel – utdrag ur introduktionsfilmen

Plugga smartare. En introduktion. (Utdrag)

Filmer på svenska

Plugga smartare. En introduktion. – Före. Medan. Efter. Tre typer av studiepass – Hur man läser kurslitteratur – Kurslitteratur: Djupläsning – Hur man lär sig läsa snabbare – Före: Överblick och planering – Medan: Aktiv inlärning – Efter: Hur och när ska man repetera? – Intervallrepetition i praktiken – Minnesteknikens grunder – Minnesteknik: Exempel – Studieteknik för matematik och teknik – Problemlösning: Typiska problem – Problemlösning: Svårare problem – Bygga vanor: Verktyg och andra tips – Sluta skjuta upp – Ensam hemma: Studieteknik på egen hand – Att skriva. Om uppsatser och annat. – Avslappning och stress – Studieteknik: FAQ

Filmer på engelska

Become a better student. An Introduction – Before. During. After. 3 types of study sessions – Get it done. Habits and solutions for learning – How to read course literature – How to remember what your learn – Study skills for problem solving

Flygande start på terminen

Många vill boka föredrag i samband med terminsstarten, därför kan det vara svårt att hitta en tid som passar. Låt studenterna få en flygande start ändå! Med den digitala utbildningen kan studenterna få tillgång till kunskapen direkt. Filmerna kan sedan kombineras med ett föredrag eller en frågestund en bit in på terminen. Föredrag kan hållas på plats hos er, eller på distans.

Anpassa efter inriktning

Filmerna kan kan köpas separat, eller i förmånliga paket. Välj de filmer som bäst passar er utbildningsinriktning, eller köp det kompletta paketet med samtliga filmer.