Om oss

Om BrainGain och Björn

BrainGain levererar högkvalitativa kurser och föredrag på en rad olika teman. Den gemensamma nämnaren är hur vi förstår, tillvaratar och effektiviserar den mänskliga kapaciteten – både vad gäller olika lärandesituationer samt idéskapande och problemlösning.

BrainGain drivs av Björn Liljeqvist. Han har flera års erfarenhet av att föreläsa om minnesteknik, speed reading och effektiv inlärning. Björn har också skrivit flera böcker på temat studieteknik och såväl ”Plugga smart och lär dig mer” som ”Plugga smartare.” har varit och är rekommenderad läsning på åtskilliga utbildningsprogram i landet.

Hur det började

Verksamheten inleddes då Björn jobbade som lärare på Chalmers i Göteborg. Förutom undervisningen i datortekniska ämnen, gav han även föreläsningar i studieteknik och belönades med ET-sektionens pedagogiska pris, som delas ut av studenterna. Intresset för hans kurser växte och idag är Björn en flitigt anlitad föreläsare runtom i landet.

Björn är ordförande för Mensa International och har tidigare varit ordförande för Mensa Sverige samt suttit i Mensa Internationals verkställande utskott. Björn är civilingenjör, och kombinerade under flera år föreläsandet med konsultuppdrag inom inbyggda datorsystem. Sedan 2012 arbetar han heltid med BrainGain.

Våra kunder

BrainGain har långvariga samarbeten och utvecklingsprojekt med högskolor som KTH och Chalmers. Vi ger informativa och inspirerande föredrag för myndigheter och organisationer, bland vilka kan nämnas Högsta Domstolen och Kungliga Dramaten.