BrainGains kunder skapar framtiden

På universitet och högskolor, i grundskolor och gymnasier, sitter de som ska säkra kompetensförsörjningen i välfärden, digitalisera framtidens arbetsplatser, uppfinna effektiva energilösningar och utbilda framtida studenter. Med modern och effektiv studieteknik hjälper vi dem att nå sina mål, få ut sin examen och närma sig drömjobbet.

Förstå, tillvarata och effektivisera den mänskliga kapaciteten

-Resultaten måste förbättras och kostnaderna sänkas! En känd devis från många verksamheter. Oftast försöker man lösa det genom att köpa in ny teknik och förbättra verktygen. Men det finns en resurs som ofta glöms bort. Människorna – som skapar själva magin! Nyckeln till utveckling är därför att tillvarata och effektivisera deras kapacitet. 

De flesta kan att öka sin läshastighet till den dubbla, förbättra sin minneskapacitet, utveckla sitt kreativa tänkande och effektivisera sina arbetssätt. Om de bara får veta hur man gör. Detta är inte minst viktigt för dem vars arbete det är att lära sig – studenterna. 

BrainGain AB levererar högkvalitativa kurser och föredrag för företag, organisationer, och lärosäten som vill förstå, tillvarata och effektivisera den mänskliga kapaciteten. Björn Liljeqvist är en omtyckt föredragshållare som med energi och engagemang tar med åhörarna på inspirerande tankevindlingar och aha-upplevelser. 

Bästa sättet att skapa motivation är att lära sig hur man gör.

Björn Liljeqvist, VD BrainGain Education AB

Sagt om Björns föredrag