För grund- och gymnasieskola

Kunskapsglädje i klassrummen

Skolan förmedlar inte bara kunskaper, utan även kunskapsglädjen. Här lär man sig hur man bäst tar till sig ny kunskap. Varje övergång till en högre klass innebär nya utmaningar, både för eleverna och även för lärarna, som ska guida ungdomarna.

Björn Liljeqvist har under många år lärt ut studieteknik till både elever, lärare och föräldrar. Bland gymnasier vi samarbetat med kan nämnas Kungsholmens gymnasium i Stockholm, Ebersteinska gymnasiet i Norrköping, Drottning Blankas gymnasium i Göteborg, Alléskolan i Hallsberg samt Polhemskolan i Lund.

Plugga smart! Föreläsning om studieteknik för eleverna

”Detta borde vi fått lära oss tidigare!” Det är den vanligaste kommentaren vi får. I denna föreläsning får eleverna en ögonöppnare kring hur mycket mer de kan lära sig genom att plugga på ett lite mer medvetet sätt, med beprövade metoder. Olika ämnen kräver olika ansats och tyngdpunkten i föreläsningen ligger på praktisk tillämpning. Föreläsningen kan följas upp med workshops.

KTH-Studenter lyssnar på föreläsning.

Helhetssyn på lärande och studieteknik

Vem påverkar elevens syn på studier? Svaret kan se ut på många sätt, men vi har ringat in tre viktiga yttre faktorer: Lärare, andra elever och hemmet. För att påverka den enskilda elevens syn på sitt lärande krävs att alla är införstådda och samarbetar mot ett gemensamt mål.

Studieteknik för lärare

Vi diskuterar hur man bäst inkorporerar de tre stegen Före, Medan och Efter i den dagliga undervisningen. Vi djupdyker också i färdigheter som förberedelse och planering, aktiv inlärning med associationer, speed reading, konkretisering och sammanfattningar samt systematiska repetitioner vid rätt tillfällen.

Kurs, workshop eller föreläsning.

Lästeknik för lärare

Prov, inlämningsuppgifter, mail, läroplaner, intressanta artiklar och nya läroböcker, ännu mera mail. I vårt kunskapssamhälle gäller det att hänga med – och att hinna med. Kursen ger dig verktygen att öka din läshastighet och faktiskt också läsförståelsen. Vi går igenom olika lästekniker för olika slags texter.

Minnesteknik för glosor och fakta

Ett bra sätt att introducera studieteknik för unga personer är genom minnesteknik. Man ser nämligen omedelbart att det ger resultat. Att snabbt kunna lära sig – och komma ihåg! – långa rader av glosor på tyska, spanska, kinesiska osv, eller namn på växter och huvudstäder kan ge vem som helst ett nytt självförtroende, som lätt smittar av sig till andra ämnen. Det är emellertid inte självklart hur man ska använda minnestekniker för att ha verklig nytta av det i studierna. Här får ni lära er hur man tillämpar det i undervisningen.