Digitala prov

Lundaforskare förespråkar nationell satsning på digitala prov: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/infor-digitala-nationella-prov_8862904.svd

Det är förstås ganska självklara saker de påpekar. Idén med ett par tre prov per läsår ger jag däremot inte mycket för: gränsen mellan prov och inlärning kommer att gradvis suddas ut, förutspår jag, då själva prövandet, testandet, är en central del av inlärningen. Den motsvarar det jag i studietekniksammanhang kallar ”Efter”, dvs att arbeta med saker vi redan har lärt oss och tar fram igen. Digitala verktyg som underlättar detta kan på samma gång användas för den objektiva utvärdering som de nationella proven ska stå för. Om verktygen utformas korrekt minskar behovet av särskilda provtillfällen, vilka ofta nog inte är optimala för att korrekt mäta kunskaper.