Formuleringar använder procedurellt minne

Artikel i Scientific American om hur hjärnan arbetar när vi formulerar meningar. Tydligen är det proceduriella minnet mycket djupare involverat än man (vem?) tidigare trott. Det deklarativa minnet, som används vid memorering av fakta, spelar mindre roll.

I experimentet som nämns får personer med störning i sitt deklarativa minne beskriva en bild, efter att de först fått höra en fras uppläst. När de sedan beskriver bilden, använder de en liknande struktur på den mening de formulerar själva, som i meningen de nyss hört – men som de glömt att de hört.

Jag brukar hävda att man vid språkinlärning inte bara ska lära sig glosor och grammatik, utan även bygga upp – i sitt minne – ett stort frasförråd av typiska meningar som man brukar använda. När man memorerar dem, och repeterar dem, är tydligen det proceduriella minnet av stor betydelse, av studien att döma.

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=memory-for-grammar