”Agnostic Manifesto”

Ron Rosenbaum i Slate förespråkar radikal skepticism som motsats till den ateism Dawkins, Hitchens mfl står för, och som blivit mycket populär nuförtiden.
Han skriver: Faced with the fundamental question: ”Why is there something rather than nothing?” atheists have faith that science will tell us eventually. Most seem never to consider that it may well be a philosophic, logical impossibility for something to create itself from nothing.
[…]I just don’t accept turning science into a new religion until it can show it has all the answers, which it hasn’t, and probably never will.

Trots att jag inte själv är vare sig radikal skepticist i den moderna bemärkelsen eller agnostiker kan jag inte låta bli att uppskatta Rosebaums text, som på många sätt framstår som den logiska följden av att förlita sig på förnuftet. Den är klok som inser hur lite han egentligen vet.

http://www.slate.com/id/2258484/pagenum/all/#p2