Tag Archives: moral

Konservativa/Liberala = Jordbrukare/Samlare

Robin Hanson presenterar en intressant hypotes på sin blogg: De värderingar vi idag betraktar som liberala (”livsstilsliberala”, dvs sådana som är ganska jämnt fördelade över höger-vänsterskalan politiskt) är i själva verket de kringströvande samlarfolkens moral som övergavs när människor gick … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment