Vilka färdigheter är mest användbara?

Vilka färdigheter är mest användbara i dagens och framtidens samhälle?

Frågan ställdes på Quora och sammanfattas i en lista.

Time management. Empati. Sova gott. ”Positive self-talk” (en välvillig tolkning är att inte tala illa om sig själv). ”Consistency” = att kunna jobba på. Be om hjälp. Hålla truten. Lyssna. Inte lägga näsan i blöt.

http://uk.businessinsider.com/skills-that-pay-off-forever-2015-6