Stress och minnet

Experiment som gjordes på marathonlöpare visar att explicita minnet försämras direkt efter ett lopp, men implicita minnet förbättras.

Stressnivåerna efter ett marathonlopp jämförs med personer som blivit svårt brännskadade, råkat ut för krigstrauman och liknande.

Med explicita minnen avses deklarativa minnen, sådant man svarar på en tenta t.ex.

Implicita minnen avses minnen av procedurer, rörelser och liknande, saker som är synd att glömma bort bara för att man är ute och springer.

(There are probably good evolutionary reasons for this. It’s not useful to forget how to throw a Pleistocene spear when being chased by a bear; if stress disrupted our procedural memory, we’d all be dead by now.)

http://scienceblogs.com/cortex/2009/07/30/marathons-and-memory/