One-shot learning

”Inget du lär dig idag är din kunskap idag. Det kan bli din kunskap, om någon månad eller så förutsatt att du håller den vid liv under tiden.” Detta är ett budskap jag brukar hamra in när jag möter studenter, för att betona att lärande är en process och att (spaced) repetition är nödvändigt.

Men vissa minnen sitter verkligen direkt. Under vissa omständigheter lär vi oss saker omedelbart. ”Äter jag det här får jag ont i magen”, t.ex. I studien här sätts ”one-shot” lärande i motsats till det gradvisa lärandet som sker lite i sänder, och en huvudfaktor verkar vara just osäkerhet. När det inte går att med säkerhet bestämma vad sambandet är, då skapas sådana här kopplingar.

Dock hade det ju varit intressant att veta hur pass varaktiga dessa minnen är, något jag inte ser nämnas i artikeln.

http://medicalxpress.com/news/2015-04-one-shot-brain.html