Musik och ansiktsminne

De flesta forskningsstudier är ganska nischade och specifika. Hjälper det att lyssna på musik när man pluggar? Det hjälper att lyssna på emotionellt laddad musik om man vill komma ihåg människors ansikten, så mycket visar i alla fall den här studien.

Annan musik eller slumpmässiga ljud hade mest en distraherande effekt.

http://www.nature.com/articles/srep15219