Genetiska minnen

Inte allt vi kan och minns är saker vi själva lärt oss. Vissa instinkter, som att vi gillar sockar och att spindlar ser otäcka ut, är sådant vi bara vet. Men det slutar inte där. Finns det någon gräns för hur pass komplex kunskap som kan ärvas?

http://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/genetic-memory-how-we-know-things-we-never-learned/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.