FAQ

Fråga: Hur fungerar metoden i korthet?
Svar: För att komma ihåg bättre, använder vi oss av ”skvallerminnet”, som är mycket starkare än minnet för abstrakt fakta. Vi minns enkelt VEM som gjorde VAD, VAR någonstans. Varje tecken bildar en liten historia med en huvudperson på en viss plats. Personen och platsen påminner oss om uttalet och tonen, medan själva bilden eller historien påminner oss om betydelsen. Med tiden och repetitioner glömmer vi bort både historia, person och plats, när betydelsen och ljudet flyttat in i det semantiska minnet.

Fråga: Hur går man från ett uttal till en person på en plats?
Svar: Kinesiska tecken har 24 initialljud (inklusive ”inget initialljud” för tecken som ”aì”) och 35 finalljud. Samtliga uttal som kinesiska tecken kan ha representeras av kombinationer av dessa, initial+final. Vi låter därför alla initialljud representeras av en Person, och alla finalljud av en Plats. Därtill har mandarin fyra toner, och dessa representeras av den riktning du ”ser” Platsen på. Exempel: Var åt du lunch idag (Plats)? Vem satt du med (People)? I vilken riktning satt du, och vad såg du när du tittade åt vänster, höger och bakåt (riktning)?

Fråga: Har du något konkret exempel på hur ett tecken blir en minnesbild?
Svar: Javisst:

  1. Varje tecken är en liten grafisk rebus där teckendelarna (radikalerna) tillsammans bildar en betydelse. Allt som oftast flera betydelser. Exempel: Peka på skogen = Förbjudet.
  2. Var någonstans, dvs på vilken plats ser vi tecknet? Var pekar man på skogen? T.ex. vid Medborgarplatsen i Stockholm. ”Bakgrundsplatsen” för ett tecken som vi föreställer oss mentalt talar om vilken ändelse tecknet har. I detta fallet IN.
  3. Åt vilket håll ser vi tecknet? Detta talar om vilken ton tecknet har. Varje plats vi väljer har ett ”utgångsläge”, det vi bestämmer är ”framåt” på platsen i fråga. Ni får själva bestämma vilken vy eller riktning som är framåt för varje bild. Själv använder jag väderstreck så att norrut alltid är utgångsläge – men om någon inte tycker väderstreck är till hjälp, kan ni använda något annat knep för att minnas. T.ex. låta den riktning ni brukar se först när ni kommer till den platsen vara utgångsläge. När ni tittar i utgångsläget har ni första tonen, den raka tonen. Vrider ni er medurs ett kvarts varv, alltså åt höger, så har ni andra tonen, den stigande. Vrider ni er ett kvarts varv till, så ser ni den vy som motsvarar tredje tonen, fallande-stigande. Vrider ni er igen, så ser ni den vy som motsvarar fjärde tonen, den fallande. Någon undrade om man kan tänka sig att man går fram till dessa platser, t.ex. att man förflyttar sig till fontänen och där ser de saker/personer som tecknet motsvarar. Och ja, man kan göra detta, men man bör försöka att ändå behålla riktningen, så att man alltid tittar bort från mittpunkten på varje plats.
  4. VEM är det som pekar på skogen? Eller om vi själva pekar på skogen, VEM är det som kommer och säger åt oss att sluta? Jo, en person vars första ljud låter likadant som initialen i tecknet. T.ex. James Bond, Julia Roberts, Judge Judy eller någon annan person vars namn börjar på J. Hela uttalet blir då JÌN.

Fråga: Hur kopplar man ihop en person med en plats?
Svar: I strikt mening gör du inte det. Både person och plats är mentala verktyg för att lättare minnas initial + final. Du kopplar ihop ett tecken med en plats, och en person med tecknet. I praktiken är det inte svårare än att du ”ser” tecknet, vad tecknet föreställer, på en viss plats, och att du tänker dig att din initial-person är där samtidigt och gör något med tecknet. T ex Yoda står på tågstationen och leker med en hal fisk.
Använd minnesprinciperna från del 1: Många sinnen (färg, form, ljud, känsla); Action; Överdrifter.

Fråga: Hjälp! Jag har dåligt lokalsinne!
Svar: No worries. Även om man inte hittar från NK till Gallerian, så har man en minnesbild av varje plats som man brukar besöka i hemstaden.

Fråga: Jag kommer inte på några platser, hur gör jag?
Svar: Använd listan vi delade ut: Placing-tabell
En vanlig person har, utan att överdriva, hundratals eller tusentals platser i minnet, men vi brukar i regel inte behöva räkna upp dem. Allt vi behöver här är 35 platser på lagom avstånd från varandra. För att få hjälp att hitta på platser, försök att tänka på olika sorters platser: parker, köpcentrum, gågator, parkeringsplatser, hållplatser, T-stationer, naturplatser, bibliotek, torg, historiska platser, platser vid vatten, utsiktsplatser osv. Gärna i olika städer, förutsatt att du är välbekant med städerna.

Fråga: Hur minns jag vilken plats som hör till vilket uttal?
Svar: För att enkelt minnas vilken av de 35 platserna som motsvarar t.ex. ”IN” eller ”UANG” kan man använda olika knep. Mitt förslag var att använda fem områden eller regioner. Ett område för alla finaler som inleds med ”I”, ett annat område för alla som inleds med ”U” osv. ”Stockholm iiiiiii mitt hjärta” går sången … alltså placerar vi alla finaler som börjar på bokstaven ”i” i hjärtat av Stockholm. ”Uppsala” börjar på ”U”, så alla finaler som börjar på U placerar vi där. Kungsträdgården i Stockholm kan vara ”-iang” eftersom båda innehåller ”ng”. St E-riksplan kan vara ”-ie” med samma logik. Och så håller det på. Men hur du parar ihop platserna är faktiskt inte så avgörande. Allteftersom du använder tekniken och börjar minnas tecken på olika platser så sätter det sig ganska snabbt.

Fråga: Hur gör jag med tonlösa tecken? Blir inte det en ”femte ton”?
Svar: Det är inte alls många tecken som helt saknar ton i sig själva, så för dessa kan man tänka sig att man tittar ner i marken eller i mitten av platsen. Fråga: Hur gör jag om mina ton-riktningar flyter ihop och blandas samman? Svar: Se till att de fyra punkterna du tittar mot, en för varje ton, är tillräckligt långt bort från varandra rent geografiskt. Ta gärna fasta på något riktmärke, t.ex. ”entrén till affären”, ”korsningen”, ”lekplatsen” osv.

Fråga: Hur väljer jag lämpliga personer?
Svar: Plocka personer som du har levande minnesbilder av. De kan vara verkliga, påhittade, historiska osv, men de måste vara konkreta för dig. Deras namn börjar på samma ljud som den initial de motsvarar. Det är bra om du vet hur de låter, vilken karaktär de har osv, för då använder du fler minnen. Ju mer inbördes olika personerna är, desto bättre.

Fråga: Måste jag memorera alla radikaler och alla personer och alla platser innan jag kan börja använda tekniken?
Svar: Nej. Du kan använda en lista att titta på, och allteftersom lär du dig både platser, personer och radikaler.

Fråga: Om jag vill lära mig både det traditionella och det förenklade skrivsättet för tecknen, hur gör jag då?
Svar: Om du använder minnesteknik för teckeninlärning och vill lära dig både de traditionella och de förenklade, så rekommenderar jag att du gör en minnesbild för det traditionella tecknet först (då det består av fler delar) och att du sedan lär dig det förenklade tecknet som just en förenkling av det traditionella. Då behöver du inte skapa två bilder (på samma plats, med samma person) för vad som egentligen är ett och samma tecken i två varianter.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *