Ny metod lär dig kinesiska dubbelt så fort

Pressmeddelande idag:

Uppsala Universitet har i ett samarbete med inlärningsexperten Björn Liljeqvist utvärderat en ny metod för att lära sig kinesiska tecken. Studenter som lärt sig metoden var i test överlägsna sina kamrater. Metoden kallas PeoplePlacing och är trots namnet en svensk innovation.

Regeringen beslutade i vintras att undervisning i kinesiska (mandarin) ska införas i svenska skolor. Utbildningsminister Jan Björklund påtalade särskilt svårigheten med det annorlunda skriftspråket. Den som lär sig kinesiska behöver memorera ca 3000 tecken för att kunna läsa en vanlig dagstidning. Varje tecken har sitt eget uttal och betydelse, och detta tar vanligen flera år att lära sig.

– PeoplePlacing-metoden är en ny typ av minnesteknik som utnyttjar att hjärnan har lättare för att minnas skvaller än krumelurer och främmande ljud. Tecknen tar en genväg in i vårt språkliga långtidsminne, säger Björn Liljeqvist, upphovsman till metoden.

Metoden lärdes ut till studenter under vårterminens första kvartal. Efter åtta veckors tillämpning mättes studenternas teckenkunskap i en salstenta. De som tillämpade den nya metoden hade ett märkbart bättre resultat än de andra. Ett par studenter hade på denna tid t.o.m. lärt sig så många tecken som de förväntas kunna efter en hel termins studier.

– Tecknen är nyckeln till det kinesiska språket. Uttalet är svårt, men grammatiken är ganska lätt. Den här metoden frigör tid som studenterna istället kan lägga på att öva uttal och grammatik och på så sätt få djupare kunskap i kinesiska på kortare tid, säger Helena Löthman, universitetsadjunkt i kinesiska vid Uppsala universitet.

För mer information kontakta:

Björn Liljeqvist
Inlärningsexpert, VD BrainGain och skapare av People Placing-metoden
0730-39 41 99
bjorn@braingain.se

Helena Löthman
Universitetsadjunkt i kinesiska, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet
018-471 76 79
helena.lothman@lingfil.uu.se

Uppdatering: En detaljerad beskrivning av tekniken hittar du här. (Engelska)

Publicerat den
Kategoriserat som Aktuellt