Skolor

SkolaSkolan förmedlar inte bara kunskaper, utan även kunskapsglädjen. Här lär man sig hur man bäst tar till sig ny kunskap. Varje övergång till en högre klass innebär nya utmaningar, både för eleverna och även för lärarna, som ska guida ungdomarna.

Björn Liljeqvist och specialutbildade medarbetare har sedan 2002 lärt ut studieteknik till både studenter och lärare. Bland gymnasier vi samarbetat med kan nämnas Kungsholmens gymnasium i Stockholm, Ebersteinska gymnasiet i Norrköping, Drottning Blankas gymnasium i Göteborg, Alléskolan i Hallsberg samt Polhemskolan i Lund.

Nedan hittar du populära kurser och föreläsningar, men vi är självklart öppna för andra upplägg som fungerar på just din skola.

Klicka för att komma till Adlibris och beställa Plugga smart och lär dig mer!Plugga smart och lär dig mer!
av Björn Liljeqvist, Studentlitteratur 2006.
Vad ska du tänka på före, medan och efter du sätter dig och studerar? Hur kommer du igång när Facebook känns roligare? Beställ denna bästsäljare online genom att klicka på bilden, eller kontakta BrainGain direkt för bästa pris på större volymer.


StudentmössaYouTube-tips
Klicka på bilden för att se Björns bästa tips om studieteknik. Filmerna spelades in i samarbete med KTH Learning Labs.


Daniel föreläser för gymnasieeleverPlugga smart! Föreläsning om studieteknik för eleverna
”Detta borde vi fått lära oss tidigare!” Det är den vanligaste kommentaren vi får. I denna föreläsning får eleverna en ögonöppnare kring hur mycket mer de kan lära sig genom att plugga på ett lite mer medvetet sätt, med beprövade metoder. Olika ämnen kräver olika ansats och tyngdpunkten i föreläsningen ligger på praktisk tillämpning. Föreläsningen kan följas upp med workshops.


helhetssynHelhetssyn
Vem påverkar elevens syn på studier? Svaret kan se ut på många sätt, men vi har ringat in tre viktiga yttre faktorer: Lärare, andra elever och hemmet. För att påverka den enskilda elevens syn på sitt lärande krävs att alla är införstådda och samarbetar mot ett gemensamt mål.


Lärare vid tavlaStudieteknik för lärare – kurs
Hur får vi in studieteknik i den redan fullspäckade planeringen? På kursen diskuterar vi hur man bäst inkorporerar de tre stegen Före, Medan och Efter i den dagliga undervisningen. Vi djupdyker också i färdigheter som förberedelse och planering, aktiv inlärning med associationer, speed reading, konkretisering och sammanfattningar samt systematiska repetitioner vid rätt tillfällen.


En grupp lärare vid ett bordStudieteknik för lärare – halvdagsseminarium
För att samla ihop gruppen håller vi en föreläsning med två delar: En inledande del, där vi berättar om de klassiska studieteknikerna, indelad enligt vår trestegsraket Före, Medan, Efter. Sedan inbjuder vi till diskussionsforum, där vi rätar ut frågetecken och gemensamt funderar kring hur studieteknik kan bli en del av den dagliga undervisningen.


En glad lärarinna vid en tavlaStudieteknik för lärare – föreläsning
Då studietekniken bör vara en del av varje klassrums vardag, är det en stor fördel för lärargruppen att ha tagit del av budskapet först och i en separat föreläsning. Här finns utrymme för funderingar och tankar.


Glad lärarinna med en trave böckerLästeknik för lärare
Prov, inlämningsuppgifter, mail, läroplaner, intressanta artiklar och nya läroböcker, ännu mera mail. I vårt kunskapssamhälle gäller det att hänga med – och att hinna med. Kursen ger dig verktygen att öka din läshastighet och faktiskt också läsförståelsen. Vi går igenom olika lästekniker för olika slags texter.


JordglobMinnesteknik för glosor och fakta
Ett bra sätt att introducera studieteknik för unga personer är genom minnesteknik. Man ser nämligen omedelbart att det ger resultat. Att snabbt kunna lära sig – och komma ihåg! – långa rader av glosor på tyska, spanska, kinesiska osv, eller namn på växter och huvudstäder kan ge vem som helst ett nytt självförtroende, som lätt smittar av sig till andra ämnen. Det är emellertid inte självklart hur man ska använda minnestekniker för att ha verklig nytta av det i studierna. Här får ni lära er hur man tillämpar det i undervisningen.