Om oss

BrainGain levererar högkvalitativa kurser och föredrag på en rad olika teman. Den gemensamma nämnaren är hur vi förstår, tillvaratar och effektiviserar den mänskliga kapaciteten – både vad gäller olika lärandesituationer samt idéskapande och problemlösning.

BrainGain drivs som enskild firma av Björn Liljeqvist. Han har tio års erfarenhet av att föreläsa om minnesteknik, speed reading och effektiv inlärning. Björn bok ”Plugga smart och lär dig mer!” har sålts i över 18 000 exemplar och är rekommenderad läsning på åtskilliga utbildningsprogram i landet.

Bakgrund
Verksamheten inleddes då Björn jobbade som lärare på Chalmers i Göteborg. Förutom undervisningen i datortekniska ämnen, gav han även föreläsningar i studieteknik och belönades med ET-sektionens pedagogiska pris, som delas ut av studenterna. Intresset för hans kurser växte och idag är Björn en flitigt anlitad föreläsare runtom i landet. En specialutbildad krets av medarbetare hjälper till med uppdrag till yngre åhörare på grund- och gymnasieskolor.

2007-2011 var Björn ordförande för Mensa Sverige, och numera sitter han i Mensa Internationals verkställande utskott. Björn är civilingenjör, och kombinerade under flera år föreläsandet med konsultuppdrag inom inbyggda datorsystem. Sedan 2012 arbetar han heltid med BrainGain.